עינב דוד

עיצוב מחודש לעיתון ׳הארץ׳

הצעה לעיצוב מחודש לעיתון ׳הארץ׳.

 

הארץ_4 הארץ_3 הארץ_2 הארץ_1

הבוגרים