רוני קבורס

המסע פנימה: אפליקציית חקר והעשרה בנושאי הביולוגיה לכיתה ז׳

הפרוייקט משלב עבודה עם אפליקציה לאייפד ומפות מודפסות לסריקה, על מנת ליצור חוויית למידה ייחודית המעודדת תלמידים ללמוד באופן אקטיבי ואינטראקטיבי. הנושאים הנלמדים הם גוף האדם, ממלכת הצומח וממלכת החיות. לכל נושא יש מפה נפרדת, בעזרתה לומדים את החומר הנדרש ועוברים על סיכומים, שאלונים, משחקים וכו׳. באמצעות האפליקציה, התלמידים יכולים לחקור את הנושאים מעבר לחומר הנלמד. המפות גם משמשות כפוסטרים שניתן לתלות בכיתות או בחדר.

הבוגרים