גל רכס

מרק טויין | מסע תענוגות לארץ הקודש

עיצוב ספר ע״פ ספרו של מרק טווין
נעשה בשיתוף עם נעמה וייס

הבוגרים