שקד שינמן

שיר השירים

ספר מאויר המציג פרשנות אישית ומודרנית למגילת שיר השירים.

shaked.sheinman@gmail.com

הבוגרים